Οί νοβοπανόβιδες ξύλου είναι κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής αντοχής c 1022.

Στό κατάστημα μας θά βρείτε βίδες όλων τών ειδών καί τών μεγεθών.

 
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0 Χ 140 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0...

7,80

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0 Χ 160 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0...

10,10

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0 Χ 180 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0...

14,12

 
 
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0 Χ 200 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0...

15,92

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 16 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

3,48

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 20 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

3,90

 
 
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 25 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

4,20

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 30 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

5,25

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 35 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

5,95

 
 
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 40 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

6,60

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 45 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

7,30

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 50 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

7,90

 
Φόρτωση ...