Οί νοβοπανόβιδες ξύλου είναι κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής αντοχής c 1022.

Στό κατάστημα μας θά βρείτε βίδες όλων τών ειδών καί τών μεγεθών.

 
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0 Χ 140 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0...

12,80

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0 Χ 160 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0...

16,50

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0 Χ 180 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0...

22,80

 
 
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0 Χ 200 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 100 Τεμαχίων 6.0...

25,70

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 16 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

5,70

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 20 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

6,50

 
 
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 25 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

7,50

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 30 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

8,50

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 35 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

9,90

 
 
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 40 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

11,00

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 45 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

11,90

   
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3.5 Χ 50 LIH - LIN
Νοβοπανόβιδα Νικελέ Κουτί 1000 Τεμαχίων 3....

13,60

 
Φόρτωση ...