Τά Ελαστομερή Χρώματα χρησιμοποιούνται γιά τήν προστασία εξωτερικών τοίχων στό έντονα ρυπογόνο περιβάλλον τής πόλης.

Λόγω τής ειδικής τους σύστασης είναι ιδανικά γιά τήν συντήρηση καί προστασία ιστορικών κτιρίων καί παλαιών κατασκευών

λόγω τή μεγάλης αντοχής πού παρουσιάζει σέ όξινους ρύπους,βροχή,παγετο,καί γενικότερα σέ όλες τίς αντίξοες συνθήκες τής πόλης

 
Ακρυλικό Χρώμα Vivecryl Elastic 10lt Βιβεχρώμ
Ακρυλικό Χρώμα Vivecryl Elastic 10lt Βιβεχρώμ

72,00

   
Ακρυλικό Χρώμα Vivecryl Elastic Eco 3lt Βιβεχρώμ
Ακρυλικό Χρώμα Vivecryl Elastic Eco 3lt Βι...

26,00

   
Ακρυλικό Χρώμα Vivecryl Thermoelastic 10lt Βιβεχρώμ
Ακρυλικό Χρώμα Vivecryl Thermoelastic 10lt...

80,00

 
Φόρτωση ...