Τά Ανταλλακτικά Φίλτρα Νερού Άνω Πάγκου Κουζίνας είναι αναλώσιμα εξαρτήματα αντικατάστασης γιά 

τίς συσκευές φιλτραρίσματος νερού πού τοποθετούνται πάνω στόν πάγκο τής κουζίνας.

Προσοχή!!!

Πρέπει νά τηρούνται υποχρεωτικά οί χρόνοι αντικατάστασης τους γιά νά μήν γίνονται επικίνδυνα για τήν υγεία.

 
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού  Γιά Συσκευή Aqua Top Polymicro 01-3016 Aqua
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Γιά Συσκευή Aqu...

15,69

   
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Πλέγμα Καί Ενεργός Άνθρακας 01-3005 Aqua
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Πλέγμα Καί Ενεργ...

9,08

 
Φόρτωση ...