Τά Ανταλλακτικά Φίλτρα Νερού Κάτω Πάγκου Κουζίνας είναι αναλώσιμα εξαρτήματα αντικατάστασης γιά 

τίς συσκευές φιλτραρίσματος νερού πού τοποθετούνται κάτω από τόν πάγκο τής κουζίνας.

Προσοχή!!!

Πρέπει νά τηρούνται υποχρεωτικά οί χρόνοι αντικατάστασης τους γιά νά μήν γίνονται επικίνδυνα για τήν υγεία.

 
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Πλέγμα Καί Ενεργός Άνθρακας 01-3005 Aqua
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Πλέγμα Καί Ενεργ...

9,08

 
Φόρτωση ...