Τά Ανταλλακτικά Φίλτρα Νερού Βρύσης είναι αναλώσιμα εξαρτήματα αντικατάστασης γιά 

τίς συσκευές φιλτραρίσματος νερού πού προσαρμόζονται πάνω στήν βρύση τής κουζίνας.

Προσοχή!!!

Πρέπει νά τηρούνται υποχρεωτικά οί χρόνοι αντικατάστασης τους γιά νά μήν γίνονται επικίνδυνα για τήν υγεία.

 
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Βρύσης Ενεργός Άνθρακας + Polymicro Aqua Select 01-2056/S Aqua
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Βρύσης Ενεργός Ά...

16,09

   
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Ενεργού Άνθρακα Γιά Άλατα 02-02805/S Siroflex
Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Ενεργού Άνθρακα ...

7,30

   
Φίλτρο Νερού Βρύσης Ανταλλακτικό Ενεργού Άνθρακα 02-02800/S Siroflex
Φίλτρο Νερού Βρύσης Ανταλλακτικό Ενεργού Ά...

5,39

 
Φόρτωση ...